Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

pomoor
3270 7da5 500
pomoor
pomoor
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianutt nutt
pomoor
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viadzony dzony
pomoor
9861 e2b7
Reposted fromzelbekon zelbekon viasstefania sstefania
pomoor
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss vianutt nutt
pomoor
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianutt nutt
pomoor
4195 66c0
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoutkapa outkapa
pomoor
9342 56c0
Reposted frompicoviny picoviny viaoutkapa outkapa
pomoor
2659 b99b 500
Reposted fromMeshirr Meshirr

January 19 2018

pomoor
Reposted frombraindrops braindrops viaponurykosiarz ponurykosiarz
3923 7c30

imhereforthefandomsandrwby:

just9gag:

When you’re in the 1400’s Florence and your buddy starts coughing

I will never not find this funny

Reposted fromvariaen variaen viaponurykosiarz ponurykosiarz
pomoor
0360 6956 500
Reposted fromMeshirr Meshirr
pomoor
1234 c57e 500
Reposted fromhagis hagis viabudas budas
pomoor
5303 e3f8 500
Reposted fromZircon Zircon viabudas budas
pomoor
7569 3e82 500
Reposted frompunisher punisher viabudas budas
pomoor
0592 3a94 500
Reposted fromstroschek stroschek viabudas budas
pomoor
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl via777727772 777727772
pomoor
9174 3465 500
Reposted frommangoe mangoe viabudas budas
pomoor
0527 13a7
Reposted fromfungi fungi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl