Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

pomoor
6952 d4fc 500
Reposted frommeem meem
pomoor
pomoor
3993 b881 500
Reposted fromkaiee kaiee viaponurykosiarz ponurykosiarz
pomoor
4785 e0a7 500
Reposted frompunisher punisher viasssss sssss
pomoor
8384 bf40 500
Reposted fromkatsiu katsiu vianutt nutt
pomoor
Z każdego doświadczenia powinniśmy wyciągać tylko mądrość w nim zawartą i  w tym miejscu się zatrzymywać. Inaczej będziemy podobni do kotki, która usiadła na rozgrzanej płycie kuchennej. Ona już nigdy nie usiądzie na rozgrzanej płycie - i dobrze. Nie usiądzie też jednak i na zimnej.
— Mark Twain
Reposted fromKisune Kisune vianutt nutt
pomoor
4258 61b9
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viakitchen kitchen
pomoor
3824 3f55
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish vianutt nutt
pomoor
5586 c78a 500
pomoor
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall
pomoor
4552 1de4 500
Reposted fromtichga tichga viaqbshtall qbshtall
pomoor
5774 2db3 500
Reposted fromqb qb viaqbshtall qbshtall

June 19 2017

pomoor
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaRamme Ramme
pomoor
5511 962b
Reposted fromjestemzero jestemzero viaAmericanlover Americanlover
pomoor
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaAmericanlover Americanlover
pomoor
5386 07ea 500
Reposted fromstroschek stroschek viamegustonanista megustonanista
pomoor
5745 caec 500
Reposted byZoonk11hashvanesus
pomoor
5743 4614 500
Reposted byZoonk11penispenispenislolpicakustfuflausnodifferencerobintsHypothermiaOhSnapxcwajdaxpwgHogattaaRedHeadCathihearvoiceszupkazproszkuHumbakoberjustynkiOkruszekmandziaraKrzychulecreverentiaapulczynskiFate46anabeespizowyratlerzupkazproszkuTurekMenistanmrpafsmoke11slovajottosverdantforceslovalargehamstercolliderkwasmiloszmilenateranarchistycznychrabaszczmuccialicziRaniricejugglerrasaj
pomoor
5408 ed3d 500
Reposted fromMeshirr Meshirr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl